logo

baner

Aquaco dla sportu i rekreacji

 

 

Domeną realizacji Aquaco są programy poprawy efektywności zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Poniżej przedstawiamy kluczowe realizacje AQUACO:  

 

Strefa Aktywności Gospodarczej w Legnicy

Strefa Aktywności Gospodarczej w Legnicy

Koncepcja reorganizacji SAG Sp. z o.o. obejmująca przejęcie obiektów sportowo-rekreacyjnych od Gminy

 

Klient

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.

 

Zakres prac

Wariantowe propozycje form przeniesienia i objęcia obiektów
Analiza i ocena formalno-prawna dla każdego wariantu
Analiza i ocena podatkowa dla każdego wariantu
Analiza i ocena finansowo-ekonomiczna dla każdego wariantu

 

Termin realizacji

lipiec – grudzień 2016

Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Przegląd programu organizacyjnego, funkcjonalnego i technicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych

 

Klient

Ośrodek Kultury w Brzeszczach

 

Zakres prac

Określenie aktualnego stanu technicznego, funkcjonalnego i organizacyjnego obiektów.
Propozycje modernizacji, usprawnień oraz poprawy efektywności obiektów.
Propozycje reorganizacji w zakresie wyłączenia i przeniesienia obiektów sportowych do innego podmiotu

 

Termin realizacji

styczeń – kwiecień 2016

Pływalnia Miejska „DELFIN” w Zambrowie

Pływalnia Miejska „DELFIN” w Zambrowie

Analiza techniczno – ekonomiczna „Koncepcji projektowej ekomodernizacji i rozbudowy Pływalni Miejskiej w Zambrowie”

 

Klient

Pływalnia Miejska „DELFIN” w Zambrowie

 

Zakres prac

Ocena zakresu i technologii prac termomodernizacyjnych budynku
Ocena zaproponowanych rozwiązań w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz technologii uzdatniania wody basenowej
Ocena zaproponowanych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz określenie spodziewanych efektów ekologicznych i finansowych
propozycje optymalnych rozwiązań funkcjonalnych dla obiektu

 

Termin realizacji

kwiecień-czerwiec 2015

OSiR w Strzelinie

OSiR w Strzelinie

Przeprowadzenie przeglądu organizacyjnego, funkcjonalnego i technicznego obiektów wchodzących w skład Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie i Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego.

 

Klient

Miasto i Gmina Strzelin

 

Zakres prac

Określenie aktualnego stanu technicznego, funkcjonalnego i organizacyjnego obiektów.
Propozycje modernizacji, usprawnień oraz poprawy efektywności obiektów.

 

Termin realizacji

marzec 2014 – kwiecień 2015

POLECAMY

 

moby logo

 

 

miastoprojekt